Förstå katten

Författare Ylva Stockelberg


Förstå katten


Vad är det för skillnad mellan en hankatt och en honkatt? Mellan en ung och gammal katt, eller mellan olika kattraser? Hur fungerar kattens inlärning och vad säger egentligen din katt?


Umgänget med katten blir roligare för både ägare och djur om man vet lite om hur katter fungerar. Här ges spännande inblickar i kattens beteenden.


I Förstå katten får vi lära känna katten, dess sinnen och behov vilket ger nyckeln till att sköta katten på bästa sätt. Boken redogör för hur katter talar med hjälp av doftspråk, kroppsspråk och läten.


Olika beteenden har olika funktioner och det är inte alltid lätt att veta vad som orsakar vilket beteende eller hur man kontrollerar det. Författaren ger enkla men samtidigt uttömmande förklaringar till hur och varför katten reagerar på olika stimuli, och tar även upp olika störningar. I boken ges svar på ett stort antal frågor som kattägare ställer sig.


ISBN: 978-91-518-4488-6

Utgiven av: Prisma/Nordstedts

Utk. mar 2006


Beställ direkt av Ylva Stockelberg

140 kr + porto

ylva.stockelberg @ tele2.se


Copyright © All Rights Reserved